دوره جامع تست های فرافکن
همراه با پکیج رایگان تست ها و پذیرایی
پنج شنبه از ۷ اردیبهشت پنج شنبه ها
در ۵ هفته ۵ ساعته . ۲۵ ساعت
اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام
@dynamicpsychotherapy

بررسی

دوره مربیگری مهارت های زندگی بزگسالان

دوره مربیگری مهارت های زندگی بزگسالان دکتر زینت السادات میرغفوریان,مدرس تخصصی مهارت های زن…