دوره جامع تست های فرافکن
همراه با پکیج رایگان تست ها و پذیرایی
پنج شنبه از ۷ اردیبهشت پنج شنبه ها
در ۵ هفته ۵ ساعته . ۲۵ ساعت
اطلاعات بیشتر از طریق تلگرام
@dynamicpsychotherapy

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…