در این دوره به افراد مصاحبه و ارزیابی و فرمول بندی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری آموزش داده میشود

این دوره به صورت مهارت آموزی بوده و تمام تکنیک های درمان اختلالات اضطرابی و وسواس ها و افسردگی ها اختلالات خلقی و درمان اختلالات شخصیت آموزش داده می شود

در آخر شرکت کنندگان در کارگاه می توانند به راحتی و بدون ترس به انجام تکنیک ها برای درمان اختلالات بپردازند

 

بررسی

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ دکتر علیرضا طهماسب چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۰ همراه با پکیج د…