در این دوره به افراد مصاحبه و ارزیابی و فرمول بندی بر اساس رویکرد شناختی رفتاری آموزش داده میشود

این دوره به صورت مهارت آموزی بوده و تمام تکنیک های درمان اختلالات اضطرابی و وسواس ها و افسردگی ها اختلالات خلقی و درمان اختلالات شخصیت آموزش داده می شود

در آخر شرکت کنندگان در کارگاه می توانند به راحتی و بدون ترس به انجام تکنیک ها برای درمان اختلالات بپردازند

 

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : 960916 و 960917 طول دوره :16 ساعت هزینه ثب…