دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ
دکتر علیرضا طهماسب
چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۰
همراه با پکیج دوره
اطلاعت تماس در پوستر
_____________________
دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ
دکتر علیرضا طهماسب
چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۰
همراه بادریافت رایگان پکیج دوره (نرم افزار ،۲۰۰ کارت،کتابچه)
اطلاعت تماس در پوستر

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…