عنوان : دوره جامع آموزش رواندرمانی شناختی – رفتاری کودک

شروع: 4 آبان

طول دوره : 110 ساعت

هزینه ثبت نام :2300 تومان

مدرس / مدرسین : دکتر عزیزی، دکتر کامکاری ، خانم گودرزی، دکتر امین آبادی، دکتر دلاوری ، دکتر رضایی

سرفصل آموزشی : مصاحبه بالینی کودک، آسیب شناسی،آزمون هوش،اختلالات یادگیری،فرزندپروری برای اختلال بیش فعالی ،درمان شناختی رفتاری برای درمان اختلال افسردگی، درمان شناختی رفتاری برای درمان اختلال اضطراب،درمان شناختی رفتاری برای درمان اختلال وسواس ، اختلالات ارتباطی و تحلیل رفتار کاربردی

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…