دوره جامع آموزش رواندرمانی شناختی- رفتاری کودک

١١٠ساعته
شروع دوره: جمعه ٨ اردیبهشت
هزینه: ٢٣٠٠ تومان
شماره های ثبت نام:
۰۲۱۸۶۰۱۴۳۲۰
۰۹۰۱۳۳۶۸۷۳۸

بررسی

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ

دوره جامع ارزیابی شخصیت سواَپ دکتر علیرضا طهماسب چهارشنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۰ همراه با پکیج د…