دوره جامع آموزش رواندرمانی شناختی- رفتاری کودک

١١٠ساعته
شروع دوره: جمعه ٨ اردیبهشت
هزینه: ٢٣٠٠ تومان
شماره های ثبت نام:
۰۲۱۸۶۰۱۴۳۲۰
۰۹۰۱۳۳۶۸۷۳۸

بررسی

مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان

عنوان : مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوان شروع : ۹۶۰۹۱۶ و ۹۶۰۹۱۷ طول دوره :۱۶ ساعت هزینه ثب…