سرفصل آموزشی : ✅✅ اصول و فنون مصاحبه تشخيصي اختلال هاي هيجاني بر اساس DSM-5

✅ارزيابي و فرمول بندي شناختي رفتاري

✅ درمان شناختي رفتاري براي اختلال افسردگي

✅ درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب فراگير

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال اضطراب اجتماعي

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال وسواسي-اجباري

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال استرس پس از سانحه

✅درمان شناختي رفتاري براي اختلال پانيك

✅طرح واره درماني ١: مباني و تكنيك هاي كاربردي

✅طرح واره درماني ٢: مباني و تكنيك هاي كاربردي

✅ Dbt

Dbt

اختلال خوردن

بررسی

دوره آموزشی تربیت روان درمانگر کودک

 مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند: #ثبت_نام_دوره_بيستم_و_يكم #بروشور_دوره_آموزشی_11…