نویسنده:ریچارد شارف/

مترجم:مهرداد فیروزبخت

ناشر: موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا / ۵۱۸ صفحه

قسمتی از فهرست مطالب : روانکاوی،سائق،ایگو ، روابط شی و روانشناسی خود درمان یونگی درمان آدلری درمان وجودگرا درمان شخص محور گشتالت درمانی رفتار درمانی درمان عقلانی هیجانی واقعیت درمانی درمان های فمنیستی نظریه های شخصیت رواندرمانی کوتاه مدت زوج درمانی و خانواده درمانی و غیره ….

دانلود : قسمت اول : http://www.mediafire.com/download.php?dimutm1m7742nuq

قسمت دوم : http://www.mediafire.com/download.php?sread19a11pkxe4

قسمت سوم : http://www.mediafire.com/download.php?qch7xyxuw27bl4r

قسمت چهارم : http://www.mediafire.com/download.php?t3ifxbt1q8oi35f

قسمت پنجم : http://www.mediafire.com/download.php?gf955zaph4gr8qy

قسمت ششم : http://www.mediafire.com/download.php?mdzl68oyf1xc683

قسمت هفتم : http://www.mediafire.com/download.php?h383b9b79w6997m

قسمت هشتم : http://www.mediafire.com/download.php?950cers9bvif5lt

قسمت نهم : http://www.mediafire.com/download.php?43ii19wsc595kjf

بررسی

حل مسئله آری یا نه : درمان های روان_پویشی بطور مستقیم به حل مسئله نمی پردازند

حل مسئله آری یا نه؟ گاهی روان درمانی ها براساس تعادل بین رسیدگی فعال به مشکلات خاص و گوش د…