مرکز مشاوره دانشگاه تهران برگزار می کند:

دوره جامع آموزشی خانواده درمانی  100 ساعت

محل برگزاری شیراز

سرفصلها:

مشاوره پیش از ازدواج

سنجش و اندازه گیری زوج

سنجش و اندازه گیری خانواده درمانی

نظریه های خانواده درمانی

نظریه های زوج درمانی

تشخیص و درمان اختلالات زناشویی

درمان شکست عاطفی

مداخله و درمان پیمان شکنی

مداخله و درمان طلاق و جدایی

تلفن تماس: 0713627734- 09178772818

بررسی

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی در شیراز

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی شیراز ☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور ?گ…