تغییرات مهم رشدی و کودکان پیش دبستانی

بسیاری از تغییرات مهم رشدی در دوران پیش دبستانی، یعنی از 3 تا 5 یا 6 سالگی اتفاق می افتد، از قبیل پیشرفت کودک در استفاده از زبان و لغات، پیشرفت در هماهنگی حرکات درشت و ظریف، شروع بازی و سرگرمی های پیچیده ای که دارای قواعد ساده هستند، شریک شدن و رعایت نوبت. کودکان اغلب در این سن وقت خود را در انواع مختلف مراکز سازمان یافته پیش دبستانی می گذرانند و باید یاد بگیرند چگونه با جدا شدن از والدین خود کنار بیایند. بعضی از کودکان به مراکز بازی و تفریحی مخصوص کودکان می روند یا در گروه هایی که والدین برای بازی کودکان خود ترتیب داده اند شرکت می کنند. در هر صورت کودکان با یاد گرفتن بسیاری از مهارت های مهم اساسی در ارتباط با مراقبت از خودشان، از قبیل لباس پوشیدن و درآوردن، جواب دادن به تلفن، رعایت آداب غذا خوردن و چگونگی برداشتن، کنار گذاشتن و مراقبت کردن از وسایل شخصی خود، روز به روز مستقل تر می شوند.
در این زمان است که کودکان نیاز دارند برای وارد شدن به مدرسه آماده شوند. کودکانی که در سنین پیش دبستانی هستند کتاب را دوست دارند و باید بسیاری از موارد مهمی را که در ارتباط با لغات چاپی درون کتاب و در آموزش خواندن بسیار اهمیت دارد، یاد بگیرند. این موارد شامل مهارت هایی است از قبیل دنبال کردن لغات و خواندن از راست به چپ، تشخیص دادن بالا و پایین صفحه و این که لغات منظور و مقصودی را بیان می کنند. بعضی از کودکان قبل از این که وارد مدرسه شوند قادر به خواندن هستند.
از این دوره کودکان عقیده ای ثابت درباره جنسیت (هویت جنسی) خود به دست می آورند و از این زمان خود را پسر یا دختر می دانند. در ضمن کودکان الگوهای رفتاری از خود نشان می دهند که ویژه جنسیت آنان است. در ادامه به مشکلات رشدی و رفتاری بسیار رایج در سنین پیش دبستانی می پردازیم. برخی از مشکلات مورد بحث از قبیل نافرمانی و نحسی کردن در واقع دنباله مشکلاتی هستند که در دوران نوپایی شروع شده اند. سایر مشکلات برخاسته از درگیری ها و مسائل زیادی است که در خارج از محیط خانواده پیش می آید، مانند خرید کردن، با ماشین بیرون رفتن، مهمانی رفتن، مشکلات جدایی از والدین، وقت تلف کردن هنگام حاضر شدن و لباس پوشیدن، هنگام بیرون رفتن از خانه و امتناع از مرتب کردن ریخت و پاش هایی که موقع حاضر شدت از خود به جا می گذارند.

بنیاد کودک و نوجوان

روان نیوز (تازه ترین مطالب در حوزه روانشناسی)

بررسی

بیماری روزئولا در نوزادان و کودکان:علل،علائم و درمان

بیماری روزئولا در نوزادان و کودکان:علل،علائم و درمان داروی روزئولا،علت روزئولا،علائم روزئو…