☸تربیت جن سی کودکان☸
بسیاری از والدین در مقابل سوالات بی شمار فرزندان شان درباره ی مسائل جن سی، گیج، مبهوت و شرم سار می شوند. این که اولاً والدین به علت عدم آگاهی یا اطلاعات ناقص شان، جواب بسیاری از سوالات جن سی کودکان را نمی دانند، ثانیاً والدین نمی دانند حد و مرز پاسخ به سوالات جن سی کودکان کجاست و تا چه اندازه باید فرزندشان را از موضوعات جن سی آگاه کنند و ثالثاً آیا دانستن مسایل جنسی باعث آرامش فرزندشان خواهد شد یا اینکه موجب گمراهی و انحراف او.بدون شک داشتن اطلاعات کافی و شناخت صحیح از رفتارهای طبیعی جن سی کودکان و نوجوانان باعث خواهد شد که والدین، معلمان، با اشراف کامل و آرامش به پرسش های کودکان در رابطه با مسائل جن سی پاسخ صحیح بدهند و از بروز بسیاری از مشکلات جن ـسی، اضطراب ها، و انحرافات اخلاقی در کودکان و نوجوانان جلوگیری کنند.
آیا ارائه ی آموزش های جن سی به کودکان ضرورت دارد؟
اگر والدین ، خود را به بی خبری بزنند یا غافل شوند و کودکان برای دریافت پاسخ سوالات خود به هر دری می زنند و در این راه ممکن است افراد سود جو و فرصت طلب با دادن اطلاعات نادرست، آنها را به انحراف بکشانند . بنابراین با تربیت صحیح جلو انحراف اخلاقی آن ها گرفته می شود و همچنین در آینده زندگی زناشویی و مشترک موفق خواهند داشت. والدین با پاسخ به موقع، قابل فهم و مطابق با سن فرزندشان، بین خود و فرزندشان اعتماد ایجاد می کنند که اولاً اگر فرزندشان با سوالات و تجربیات جدیدی در رابطه مسائل جن سی مواجه شد، بدون ترس و گناه و قبل از آنکه دچار مشکل و خطری شود، سوالات خود را با والدین مطرح و با آنها مشورت می کند، ثانیاً اگر هرگونه اطلاعاتی از دوستان، هم کلاسی ها یا با دیدن فیلم به دست آورده باشد، می تواند به راحتی با والدین مطرح کند، تا چنانچه اطلاعات نادرست و خلاف باشد ، توسط والدین تصحیح و جلو انحراف آنان گرفته شود .
رشد طبیعی جن سی در سن 2 تا 6 سالگی چه خصوصیاتی دارد؟
دراین سن کودکان به اندام جن سی همدیگر و علی الخصوص جنس مخالف حساس می شوند . در این سن کودکان لباس خود را پایین می کشند و اندام جن سی خود را به یکدیگر نشان می دهند و به اندام تناسلی هم دست می زنند معمولاً انجام دادن این کار بدون برنامه ریزی قبلی است و ناشی از تحریکات جن سی نیست و صرفاً ناشی از کنجکاوی است.در این سن کودکان ، درباره ی ازدواج پدر و مادر و رابطه ی عاطفی بین آنها می پرسند و این که وقتی پدر و مادر با هم ازدواج کردند آنها کجا بودند؟معمولاً این سوالات درباره ی روابط زناشویی بین والدین نیست، مگر این که کودکان اطلاعاتی از دوستان و بزرگترها یا دیدن فیلم ها و عکس های جن سی ، به دست آورده باشند.در این سنین دختران به سمت جنس جنس موافق یعنی مادر و پسران به سمت پدر، تمایل پیدا می کنند و با او همانند سازی می کنند اگر این همانند سازی به درستی و با موفقیت انجام شود دختران هویت زنانه و پسران هویت مردانه پیدا میکنند.

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…