محققان می گویند فرزندان پسر ازجذابیت پدرانشان چیزی به ارث نمی برند اما درعوض پدران جذاب ، زیبایی خود را به دخترانشان هدیه می کنند .

روانشناسان دریافته اند درحالی که هردوی والدین روی جذابیت وزیبایی فرزندان دخترشان تاثیر می گذارند ، اما جذابیت وزیبایی به فرزندان ذکور

به ارث نمی رسد . به علاوه پروفسور دیوید پریت و پروفسور الیزابت کورنول روانشناسان دانشگاه سنت اندروز ، دریافته اند که زیبایی چهره مادر روی جذابیت فرزند پسرش تاثیری ندارد .
منبع:http://tehranictrad.blogsky.com

بررسی

طرح واره درماني ٥٠ ساعته

عنوان : طرح واره درماني ٥٠ ساعته شروع دوره: ٢ تير پايان : ٣٠ تير طول دوره : ٥ هفته هزینه ث…