تاکیدات فروید و وینی کات در روانکاوی

فروید در کار خود، به زوج مراقب و جزئیات مراقبت از کودک توجه اندکی داشت. او درمان و موقعیتی را ابداع کرد که بر حسب اتفاق یاداور مراقبت اولیهٔ مادرانه است و البته در مورد نوعی از وابستگی که طی درمان، در رابطه با روانکاو پیش می آید نیز نوشته است.

با وجود اینکه فروید به درماندگی نوزاد انسان و نارس بودن او در هنگام تولد واقف بود، هرگز انطور که پیروان او در روانکاوی کودک و نظریه ها ی رابطه با ابژه به این حس درماندگی نقش محوری دادند، به آن نپرداخت.

فروید، «عقده ادیپ، یا رابطه سه نفره را هستهٔ روانکاوی می دانست نه آسیب پذیری های کودک در وابستگی اولیه. با وجود اینکه او طرح اولیه ای از رشد پیش ادیبی ارائه داد، تأکید زیادی بر رابطه با مادر نداشت .

به علاوه، گرایش فروید این بود که دستاوردهای رشدی خاصی در بیمارانش ببیند؛ چیزی که وینیکات می توانست زیر سؤال ببرد. آنگونه که از تاریخچه بیمارانش بر می آید به نظر می رسد که فروید اعتقاد داشت بیمارانش «دورهٔ طولانی درماندگی را کم و بیش با موفقیت پشت سر گذاشته و وارد مصائب ناامید کننده اشتیاق برای زنا با محارم شده اند.
منبع
وینیکات نوشته آدام فیلیپس
ترجمه نهاله مشتاق

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

  • مکاتب روانکاوی

    مکاتب روانکاوی تئوری self psychology از تئوری های مدرن روانکاوی است که توسط “هاینز ک…

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…