بهبود مشکلات رفتاری کودک
کودک نق نقو، نحس، کودکی که از خوابیدن در تخت خود امتناع می کند، کودکی که مدام از غذاها ایراد می گیرد و بازیکن بد، همه و همه یک مشکل مشترک دارند :
 رفتارشان باعث بروز برخورد هایی بین آنان با والدینشان، و در برخی موارد با آموزگاران و حتی همسن و سالان آن ها می شود. والدین این گونه کودکان اغلب امیدوارند رفتار مشکل آفرین، خود به خود از بین برود.
بهبود رفتار کودک تنها زمانی امکان پذیر است که والدین وارد عمل شوند، به این ترتیب که آنان برای واکنش نشان دادن به رفتار کودک باید روش های صحیح دیگری را فراگیرند.
 برای مثال والدینی که درگیر علایق، کار یا فعالیت های دیگر خود هستند، ممکن است به نیازهای کودکان خود از قبیل توجه، مراقبت، مهربانی و نظارت مناسب بر کارهای آنان بی توجه باشند. شاید لازم باشد آن ها در اولویت های خود تجدیدنظر کنند و زمان بیشتری برای فرزندشان در نظر بگیرند.

✳️ #کتاب_برای_همه_پدرها_و_مادرها
❇️ #متیو_ساندرز_ترجمه_نوشین_شمس
#دامهایی_که_والدین_در_آنها_گرفتار_میشوند

بررسی

علت بی حوصلگی کودک : اگر کودکتان مدام حوصله اش سر می‌رود

علت بی حوصلگی کودک : اگر کودکتان مدام حوصله اش سر می‌رود احتمالا این جمله را زیاد از کودک …