کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
کارگاه تخصصی اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر نسخه 4
* دوره تخصصی مربیگری مهارت زندگی بزرگسالان
کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلال اضطرابی
کارگاه تخصصی تکنیک های زوج درمانی
کارگاه تشخیص و درمان ADHDدر کودکان
کارگاه تخصصی زوج درمان هیجان مدار
کارگاه تخصصی مداخله در بحران

30و31 فروردین ماه
1 اردیبهشت ماه
13،14،15اردیبهشت 3،4،5خرداد
20 اردیبهشت
21،22اردیبهشت ماه
11خرداد
12خرداد
28،29،30 تیرماه

بررسی

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی در شیراز

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی شیراز ☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور ?گ…