کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
کارگاه تخصصی اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر نسخه ۴
* دوره تخصصی مربیگری مهارت زندگی بزرگسالان
کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلال اضطرابی
کارگاه تخصصی تکنیک های زوج درمانی
کارگاه تشخیص و درمان ADHDدر کودکان
کارگاه تخصصی زوج درمان هیجان مدار
کارگاه تخصصی مداخله در بحران

۳۰و۳۱ فروردین ماه
۱ اردیبهشت ماه
۱۳،۱۴،۱۵اردیبهشت ۳،۴،۵خرداد
۲۰ اردیبهشت
۲۱،۲۲اردیبهشت ماه
۱۱خرداد
۱۲خرداد
۲۸،۲۹،۳۰ تیرماه

بررسی

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی در شیراز

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی شیراز ☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور 💠گ…