کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری
کارگاه تخصصی اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر نسخه ۴
* دوره تخصصی مربیگری مهارت زندگی بزرگسالان
کارگاه تخصصی درمان سیستمی اختلال اضطرابی
کارگاه تخصصی تکنیک های زوج درمانی
کارگاه تشخیص و درمان ADHDدر کودکان
کارگاه تخصصی زوج درمان هیجان مدار
کارگاه تخصصی مداخله در بحران

۳۰و۳۱ فروردین ماه
۱ اردیبهشت ماه
۱۳،۱۴،۱۵اردیبهشت ۳،۴،۵خرداد
۲۰ اردیبهشت
۲۱،۲۲اردیبهشت ماه
۱۱خرداد
۱۲خرداد
۲۸،۲۹،۳۰ تیرماه

  • دوره جامع آموزش رواندرمانی شناختی – رفتاری کودک ۱۱۰ساعته شروه دوره : ۳ شهریور هزینه …
  • فرایند رفتار درمانی Behavior therapy process

    فرایند رفتار درمانی Behavior therapy process رفتاردرمانی، فقط روشی برای کمک به مراجع در فر…
  • انجام تکالیف فرزندان و مشکلات والدین

    انجام تکالیف فرزندان و مشکلات والدین مقدمه موضوع انجام تکالیف توسط فرزندان مساله‌ای است که…

بررسی

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی در شیراز

کارگاه تخصصی فنون و مهارت های مداخله در زوج درمانی شیراز ☯️ مدرس:دکترعلیرضا بوستانی پور 💠گ…