امروزه ،جوامع بشری بیش از پیش شاهد ناسازگاریها ، ناهنجاریها و انحرافات اجتماعی می باشد و در این بین،اعتیاد بعنوان یکی ازجدی ترین و پیچیده ترین معضلات اجتماعی ،مشکلات عدیده ای را در حوزه های روانی،خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی بوجود آورده است و باوجود پیشرفتهای علمی که در این خصوص صورت گرفته هچنان در حال گسترش بوده و هرساله افراد زیادی را به دام خود می کشد. از این رو پرداختن به این مقوله رسالت انسانی و حرفه ایی می باشد و همفکری و همکاری اساتید وپژوهشگران صاحبنظر میتواند نقشی پررنگ و اجتناب ناپذیری در جلوگیری از بلای خانمان سوز این معضل باشد . در همین راستا دانشگاه خوارزمی تهران درنظر دارد ، با یاری خداوند متعال ،اولین کنگره سراسری اعتیاد ورفتارهای پرخطر را در اردیبهشت ماه سال 92 برگزار کند . از تمامی اندیشمندان و صاحبنظران گرانقدر و دانشجویان وپژوهشگران فرهیخته برای بحث و تبادل نظر های علمی و ارائه جدیدترین راهکارها و یافته های پژوهشی در حوزه اعتیاد ورفتارهای پرخطر دعوت بعمل می آید

اخرین مهلت ارسال چکیده مقاله 15 بهمن ماه 1391 می باشد

  • پرسشنامه خلاقیت

    پرسشنامه خلاقیت مطالب مشابه پیشنهادی پرسشنامه مقیاس عشق پرسشنامه سلامت عمومی GHQ پرسشنامه …
  • آزمون شخصيتی کرنل

    دانلود تست مطالب مشابه پیشنهادی روش اجرای آزمون رورشاخ (قسمت سوم) آزمون رورشاخ و اختلال اف…
  • آزمون شخصيتی ادوارد

    دانلود تست مطالب مشابه پیشنهادی روش اجرای آزمون رورشاخ (قسمت سوم) آزمون رورشاخ و اختلال اف…

بررسی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی محورهاي همايش———R…