قابل توجه اعضای محترم پیوسته انجمن روانشناسی ایران

اولین جلسه مجمع عمومی سالانه انجمن روانشناسی ایران در سال 1391 ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 91/10/28 در مجتمع فرهنگی سئول برگزار خواهد شد.

مکان: مجتمع فرهنگی سئول واقع در خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان پردیس، بوستان سئول

بررسی

طرح واره درماني ٥٠ ساعته

عنوان : طرح واره درماني ٥٠ ساعته شروع دوره: ٢ تير پايان : ٣٠ تير طول دوره : ٥ هفته هزینه ث…