الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان

الگوی رجیو امیلیا (ایتالیا)

الگویی پروژه محور از کشور ایتالیاست که ضمن توجه به علاقه هر کودک، بر آموزش از طریق فرآیند مشاهده، مشارکت گروهی و ارتباطات متقابل با سایر کودکان، والدین، مربیان و کارکنان، محیط، اجتماع و نیز مستند سازی و باز نمود آن متمرکز است.

الگوی مونته سوری (ایتالیا)

بنیان گذار این الگوی آموزشی، ماریا مونته سوری از کشور ایتالیا است. استفاده از ابزار و وسائل طراحی شده و آموزش هایی که به صورت انفرادی و خودآموز همراه با آزادی عمل انجام می شود و به تسهیل جریان رشد خودانگیخته شخصیت در ابعاد مختلف و نیز سازماندهی افکار و ایجاد مهارت حل مسائل از طریق حواس کمک می کند، از ویژگی های اصلی این الگوی رشد گراست.

الگوی والدورف (آلمان)

رویکردی از کشور آلمان است و بر اساس آنتروپوزوفی (مکتب عرفان و خردمداری انسان گرایانه) بر ایجاد تعادل و هماهنگی بین جنبه های مختلف روح (تفکر، احساس، امیال) و جسم متمرکز است و بر ریتم (چرخه)، بازی های سازنده و خلاق، زبان و داستان و نیز حرکت و موسیقی تاکید دارد. همچنین این رویکرد سه دوره رشدی 7 ساله برای انسان در نظر می گیرد.

الگوی های اسکوپ (ایالات متحده)

این الگو که از سوی گروه تحقیق و ارزیابی آموزش های رشد و تکامل کودکان ایالات متحده آمریکا مورد حمایت واقع گردیده، 58 تجربه کلیدی را در قالب 10 گروه برای کودکان پیش از دبستان تعریف کرده است. این گروه ها عبارت اند از: سواد آموزی و زبان، بازنمود خلاق، ابتکار عمل و روابط اجتماعی، حرکت، موسیقی، اعداد، فضا، زمان و طبقه بندی و مجموعه سازی. سه جزء سازنده اصلی در کار روزانه کلاس شامل: فعالیت های گروهی بزرگ یا گردهمایی، کارهای گروهی کوچک و کار مستقل بر اساس توالی ” طراحی، اجرا و بازنگری ” است که به ایجاد نگرش توانستن و انجام دادن در کودکان کمک می کند.

الگوی بانک استریت (ایالات متحده)

این الگوی آمریکایی که لوسی اسپرگ بنیان گذار آن است، بر پایه آموزش و پرورش پیشرفت گرا بنا شده است و به یادگیری و رشد و پیشرفت کودکان از طریق مطالعات اجتماعی و آشنایی با جامعه و فناوری های آن، به منظور ساختن جامعه انسانی بهتر و دنیایی برتر تاکید دارد.

الگوی انتاریو (کانادا)

برنامه ای کودکستانی است که به عنوان اولین سند سیاست گذاری برای کودکستان های ایالت انتاریوی کانادا در سال 1998 تصویب گردیده و هدف آن کسب تجارب اولیه برای مهارت های سواد آموزی (زبان گفتاری، زبان دوم، سوادآموزی رایانه و فناوری، مهارت های ریاضی و عملی)، به جلو انداختن رشد استدلال کودک، تفکر خلاق، مهارت های اکتشافی و بالاخره آماده کردن کودک برای تجارب یادگیری موفق در دبستان است.

منبع: الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان

پدیدآورندگان: پریسا حبیبی – علی محمد احمدی قراچه

انتشارات: سروش

  • آخرین نتایج تحقیقات علمی درباره بانوان

    آخرین نتایج تحقیقات علمی درباره بانوان: آنها واقعا از مردها بیشتر حرف نمی زنند!   حتم…

بررسی

دندان‌هاي شيري مهم‌اند : دندان‌هاي شيري سالم، كودكان زيبا

دندان‌هاي شيري مهم‌اند معاينات دندان‌پزشكي كودكان بايد بسيار زود به دندا‌ن‌پزشكي برده شوند…