تحقیقات پزشکی در آمریکا نشان می دهد افراد خجالتی بیشتر درمعرض ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارند . نتایج این تحقیقات که طی سی سال انجام شده است نشان می دهد افرادی که بیش ازحد خجالتی هستند پنجاه درصد بیشتر ازدیگران درمعرض ابتلا به بیماری های قلبی هستند زیرا این افراد یا به سبب خجالتی بودن خود تحت فشارهای روانی قرار دارند یا اینکه برخی از بخشهای شخصیتی آنها با یکی از مراکز مغزی مسئول مراقبت از کار قلب در ارتباط است .

براساس این تحقیقات افرادی که بیش از حد به آینده وجزئیات امور فکر نمی کنند وضع بهتری دارند وبیماری های قلبی کمتر آنها را تهدید می کند .

بررسی

تنهایی و ترس از تنها شدن

تنهایی و ترس از تنها شدن تنهایی را نباید با ترس از تنها شدن برابر دانست. همه آدمها گاهی بخ…