اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان دختر

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی مشاوره گروهی بارویکرد شناختی- رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان بود. برای این منظور ۲۴ نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران به صورت تصادفی، انتخاب و با پرسشنامه سلامت روان مورد آزمون قرار گرفته، سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. مشاوره گروهی، طی ۱۲ جلسه و هر جلسه ۲ ساعت برای گروه آزمایش ارایه گردید. مقایسه نتایج آزمون ها در پیش آزمون و پس آزمون، نشانگر تاثیر در بهبود شاخص های سلامت روان دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بود؛ به عبارت دیگر، مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در افزایش سلامت روان افراد موثر بوده و در طول زمان، از پایداری مناسبی برخوردار است.

 

جهت دریافت فایل کامل مقاله روی گزینه دانلود کلیک نماید

  • کارگاه آنلاین طرحواره درمانی

    جهت مشاهده کلاس آموزش کلیک نمائید وبینار طرحواره درمانی مطالب مشابه پیشنهادی برنامه برگزار…
  • آموزش های آنلاین

    آموزش های آنلاین یک سمینار آنلاین است که تحت وب برگزار می گردد و شرکت کنندگان می توانند بد…
  • جذب نیروی متخصص در مرکز مشاوره احیا

    قابل توجه اساتید،اعضای هیئت علمی و متخصصین مجرب حوزه روانشناسی و مشاوره مرکز خدمات روانشنا…

بررسی

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن

اثربخشی روایت درمانی بر افزایش صمیمیت زوجین و ابعاد آن: تلویحاتی برای درمان چکیده هدف: صمی…