اثرات ISTDP در روابط اجتماعي

چرا آگاهي جدايي مي آفريند؟

بسيار ديده و شنيده شده است كه افراد پس از تجربه احساسات سركوب شده و توانا شدن در باز سازي مثلث احساس، اضطراب و دفاع تغيير عمده اي در روابط مي كنند. در اين هنگام اين افراد دوستان كمتري خواهند داشت، روابط دوگانه و ناسالم خود را تعديل يا كنترل مي كنند و با تجربه به موقع خشم مرز خود را بين پدر، مادر و يا همسر بيشتر حفظ مي كنند. در نتيجه معمولا افرادي كه در موضع سو استفاده از اين فرد بوده اند از تغييرات او نگران مي شوند و روان درماني او را امري بي فايده نشان مي دهند يا مانع از تغيير فرد مي شوند.
روابط دوگانه بيشترين نوع رابطه اي است كه در آن خودمختاري فرد سلب مي شود و آسيب رواني و در برخي موارد جسماني به اوج خود مي رسد.

انواع روابط دوگانه ناسالم از ديدگاه پويشي تجربه اي در مثلث شخص (ضلع والدين يا روابط گذشته):

ازدواج پدر- دختر
جدايي عاطفي و رواني پدر از مادر با سرمايه گذاري شديد عاطفي يا ازدواج پدر با دختر همراه مي شود. در اين هنگام پدر مانند يك همسر يا نامزد دختر را كنترل مي كند، روي روابط او حساسيت خودخواهانه نشان مي دهد، و جاي دادن آزادي و خودمختاري به او در روابط شخصي درباره ارتباط با همسر يا نامزد دختر اظهار نظر كنترل گرانه مي كند.البته اين ازدواج ناسالم روان شناختي خود را در قالب جامعه پسند غيرت پدر روي دختر نشان مي دهد! در اين هنگام معمولا همسر دختر، مردي منفعل و سركوبگر خشم است و رابطه تا زماني كه آگاهي در آن سركوب شود فرسايشي و ناسالم است.

ازدواج مادر- پسر
جدايي عاطفي و رواني مادر از پدر با سرمايه گذاري عاطفي ناسالم يا ازدواج مادر با پسر همراه مي شود. مادر در اينجا با ايجاد احساس گناه، سلطه خود را روي پسر اعمال مي كند. دخالت در رابطه او با نامزد يا همسرش، تصميم گيري براي همسر پسرش، مانع تراشي در رابطه پسر با دختر مورد علاقه اش و سلب آزادي عمل پسر در تصميم گيري و خودمختاري از ويژگي هاي اين ازدواج ناسالم است. البته اين سلب آزادي خود را در قالب جامعه پسند دلسوزي و مهر مادري نشان مي دهد! تعارض هاي بين مادرشوهر و عروس كه رابطه را فرسايشي مي كند عمده ترين نشانه اين مدل از رابطه است.

*در زندگي مدرن، پول يا ثروت وسيله كنترل و اعمال قدرت در روابط ناسالم است.

بنیاد روانشناسی و فلسفه

تازه ترین اخبار و مطالب در حوزه روانشناسی

گردآوری کننده: محسن میرزاآقا

بررسی

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم

عمق جهل و رنج زندگی : تاب فهم آیا آدمی تاب فهم عمق جهل و رنج زندگی خود را دارد؟ علم و تاری…